Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiểu sử. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tiểu sử. Hiển thị tất cả bài đăng

Tiểu sử Đỗ Bá Tỵ: Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam

Để trả lời và tìm hiểu về ông Đỗ Bá Tỵ là ai ? Mời các bạn đọc tiểu sử/ lý lịch tóm tắt Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Đỗ Bá Tỵ: Tiểu sử và quá trình hoạt động....


Họ và tên: Đỗ Bá Tỵ

Ngày sinh: 01-12-1954

Quê quán: xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội)

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Chức vụ:

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

- Tượng tướng,  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam

Thân thế và binh nghiệp

Ông sinh ngày 1 tháng 12 năm 1954, quê quán tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây (nay thuộc Hà Nội).

Năm 1972, ông nhập ngũ vào Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Được cử đi học và tốt nghiệp Học viện Lục quân (Đà Lạt), sau đó tốt nghiệp Đào tạo Chỉ huy Tham mưu Cao cấp Binh chủng hợp thành khóa 12 (1992-1994) tại Học viện Quốc phòng Việt Nam.

Ông được điều động trở lại Quân khu 2 và lần lượt giữ các chức vụ: Sư đoàn phó, Sư đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ Huy quân Sự tỉnh Phú Thọ, Tham mưu phó Quân khu 2, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, hàm Thiếu tướng.

Năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt nam khóa X.

Ngày 7 tháng 2 năm 2007, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2, hàm Trung tướng

Từ tháng 10 năm 2010, ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngày 22 tháng 12 năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ngày 5 tháng 12 năm 2011, ông được Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Thượng tướng cùng với 6 tướng lĩnh quân đội khác.